Să o ajutăm pe Doamna Petruța!

de Oana Cristina Isabella Ungureanu
Adauga la favorite
498
vizualizari
0 lei
din 1,000 lei
București,

Initiator proiect

1 proiect


(((EN)))
 
Hello! I've made this crowdfunding thingy because I wanna help someone out. I've met a 70 year old lonely woman, named Petruța, with low income who can barely survive because of lack of money/things/ability to do things. I can help her out with stuff around the house but she needs food/hygiene things/medication etc and i can only provide so much.
 
She is a very nice woman (I went over to her house to give her some stuff and she served me with coffee, he insisted I eat something even if she has little food) but she is struggling a lot with health, money, depression and so on, so of we ca help her even a little to feel/live better it would be amazing!
 
I know helping individual people doesn't solve the 'cause and we most importantly need to adress the root of the issue, but until then people are suffering and they need help - so if you can spare even the smallest amount please do! Thank you and congrats for helping and/or sharing!!
 
If the platform is inconvenient for you or you want to help in another way please contact me here: https://www.facebook.com/OanaaUngureanu ^^

 
(((RO)))
 
 
Bună! Am făcut acesastă strângere de fonduri pentru că vreau să ajut pe cineva. Am întâlnit o femeie în vârstă de 70 de ani, numită Petruța, care are un venit mic şi care abia poate să supraviețuiască din cauza lipsei de bani/ lucruri/ abilitatea de a face lucruri. Eu o pot ajuta cu lucruri prin casă dar are nevoie de mâncare/ lucruri pentru igienă/ medicamente etc şi eu nu pot să o ajut cu toate.
 
E o femeie foarte drăguță (Am mers la ea acasă pentru a îi duce nişte lucruri şi m-a servit cu cafea, a insistat să mănâmc ceva chiar dacă are puțină mâncare) dar îi e greu cu sănătatea, banii, depresia şi aşa mai departe, deci dacă o putem ajuta chisr şi puțin să se simte/ să trăiască mai bine ar fi minunat!
 
Ştiu că ajutorarea individuală a oamenilor nu rezolvă cauza şi cel mai important lucru este să adresăm rădăcina problemei, dar până atunci oamenii suferă şi au nevoie de ajutor - deci dacă vă puteți lipsi chiar şi cea mai mică sumă vă rog! Mulțumesc şi bravo pentru că ajutați şi/sau distribuiți!
 
Dacă platforma este inconvenientă pentru voi sau vreți să ajutați în alt mod vă rog contactați-mă aici: https://www.facebook.com/OanaaUngureanu ^^