Denis si visul american - Stanford University

de Dumitru Denisian Ionita
Adauga la favorite
501
vizualizari
0 lei
din 11,000 lei
Ramnicu Valcea,

Initiator proiect

1 proiect

Salutare! Numele meu este Denisian Ioniță și sunt în clasa a 11-a la liceul “Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea, fiind la profilul matematică-informatică și am nevoie de ajutorul tău.

Recent, am fost acceptat la cursul Web Technologies din cadrul Universității Stanford și sunt extaziat să particip. Nu există ceva ce mi-aș dori mai mult decât să stăpânesc informatica și nu există un loc mai bun pentru a-mi începe viața de programator decât în Universitatea Stanford din California. Programul durează 3 săptămâni, iar în ceea ce mă privește, este un vis devenit realitate! Cu toate acestea, necesită un cost mult mai mare decât orice a trebuit să plătesc în trecut sau orice mi-aș putea permite în mod realist: 6850$ pentru școlarizare + 2400$ pentru biletul de avion și viza. Am început să pun toate câștigurile de-o parte, dar va fi nevoie de de mult mai mult că să ajung la 9250$.

Oamenii binevoitori de la Stanford au fost destul de buni întrucât îmi acoperă o mare parte din taxa de școlarizare pentru cursul Web Technologies din cadrul școlii de vara. Au fost destul de generoși pentru a-mi oferi o bursă parțială, de 6350$, ceea ce este extraordinar! Asta înseamnă că sunt la 2/3 până la final.

Așadar, am nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a acoperi restul de 2900$, și anume 500$ pentru școlarizare și 2400$ pentru biletele de avion. Aceasta este o cheltuiala cu mult mai mare decât salariul mamei mele, singurul părinte, pe care și-ar putea-o permite. Trăim într-un mic apartament închiriat și ea face tot ce poate pentru a acoperi cheltuielile zilnice.

Așa că voi face tot ce îmi stă în putință pentru a găsi o cale fără să o împovărez mai mult. Deci am nevoie de ajutorul tău foarte mult și sunt recunoscător pentru orice sprijin obținut.

De ce am aplicat la acest curs

Cred că folosirea cunoștințelor pe care le putem obține de la toate aceste subiecte ce privesc informatica ne pot ajuta să descoperim mai mult și să înțelegem mai bine lumea în care trăim. Ceea ce mă interesează cel mai mult despre cursul de informatică la care am aplicat nu este doar șansa care îmi este dată de a utiliza informațiile din acest curs pentru a interacționa mai bine cu diferite tipuri de interfețe, limbaje de programare, noi modalități de a gândi, dar și oportunitatea de a înțelege cum funcționează lucrurile care urmează să ne modeleze viitorul. Sunt, în general, o persoană ambițioasă și acest lucru se reflectă și în viața mea de student. Sunt un elev încăpățânat, hotărât căruia îi place competiția dar, de asemenea, iubește munca în echipă. Pe deasupra, cursurile mele din liceu se bazează în cea mai mare măsură pe matematică, informatică și fizică și prosper în ele. Îmi place să studiez deoarece cred că cu cât știu mai mult, cu atât evoluez in mai mult si mai bine.

Despre mine

Sunt un elev care nu se concentreaza doar pe școală și sunt implicat în multe activități de voluntariat în școală și  în comunitate. În prezent, sunt Președintele Consiliului Școlar al Elevilor din liceul meu și am fost voluntar la mai mult de 5 ONG-uri de la începutul clasei al IX-a. Sper ca într-o bună zi să pot oferi ceea ce merită nu numai mamei mele, care a sacrificat atâtea pentru mine, ci și comunităților care m-au ajutat să ajung până aici.

Sunt un elev orientat la nivel global și sunt dornic să cunosc cât mai mulți studenți internaționali pe cât posibil pentru că eu cred că interacțiunea cu oameni din diferite culturi este singura cale de a întelege cu adevărat ce se intampla în lumea noastră astăzi.

Până acum, mama mea, un singur părinte - care a lucrat, în fiecare zi, pentru mulți ani, neobosită, și eu, ne-am descurcat singuri, dar acum am nevoie de ajutorul tău!

De aceea mă îndrept spre dumneavoastră - membrii ai familiei mele, prieteni și diverse comunități care vor să mă susțină. Cu sprijinul și contribuția dvs. continuă, oricare ar fi, voi fi în măsură să plătesc pentru școlarizarea, biletele de avion, vizele costisitoare, taxe și multe altele.

Nu știu dacă voi mai avea vreodata o astfel de oportunitate, așa că te rog ajută-ma să imi indeplinesc visul!

Așadar, în ciuda eforturilor depuse de către familia mea, am nevoie de dumneavoastră sa ajung la suma de 2900$.

Mulțumesc pentru timpul acordat și pentru susținere!!!

 

[ENG]

 

Hi, everyone!

My name is Denisian Ionita and I am an 11th grade student at “Mircea cel Batran” High School in Ramnicu Valcea, Romania, studying Computer Science and I need your help.

I recently got accepted into Stanford University’s Summer Institute Web Technologies course and I am just ecstatic to be a part of it. There’s nothing I want more than to master computer science and there is probably no better place to get my first serious start in my programming life, than Stanford University in California. The program lasts three weeks and as far as I’m concerned it is a dream come true! However it comes at a cost higher than anything I’ve ever had to pay for before, or anything I can realistically afford: $6850 for tuition + $2400 for the plane ticket and visa. I am saving up all of my summer earnings, but it will take a lot more than that to reach $9250.

But I’m not giving up!

As a low-income student from Romania, I applied for a financial aid. The good people at Stanford were kind enough to cover a large part of my tuition fee for the Web Technologies Summer School. They were generous enough to provide me with a partial scholarship of $6350. Which is tremendous. That means I’m now 2/3 of the way there.

Thus I need your help in order to raise the remaining $2900, namely $500 for the tuition and & $2400 for the plane tickets. This is a larger expense than my single mother’s wage in Romania can afford. We live in a small rented house and she’s doing everything she can to cover our daily expenses, which is itself not always a given.

So I will do everything in my power to find a way without burdening her further. So your help will go a very long way! And I’m grateful for any help I get.

Why I applied for this course

I believe that using knowledge that we can obtain from all these subjects can help us learn more and understand the world we live in. What interests me most about the computer science course I applied for is not only the chance that is given to us to use information from this courses to better interact with different types of interfaces, scripting languages, new ways to think, but also the opportunity to understand how the things that are going to shape our future works. I am generally an ambitious person and this is also reflected in my study life. I am a stubborn, determined student who enjoys competition but also loves teamwork. Although my high school courses are mostly based on mathematics, computer science and physics and I thrive in them. I like to study because I believe that the more I know, the better and I think that learning opens doors for me.

About me

I am a student that is not only focused on school and I am involved in many volunteer activities in my school and community. In the present, I am the president of my High School’s Students’ Council and I have been volunteering for more than five NGOs since the beginning of the 9th grade. I hope to one day be able to give back not only to my mother, who has sacrificed so much for me, but also to the communities that have helped me make it this far.

I am a globally oriented student and I am eager to get to know as many international students as possible, because I believe that interacting with people from different cultures is the only way to truly understand what’s going on in our world today.

Until now, my mom, a single parent - has worked tirelessly - every day, for many years, and we have managed to get by without any financial aid or hand outs and supported me every single time, but now I need your help.

This is why I am turning to you -- my family members, friends, and communities who have supported my journey and growth for so many years. With your continued support and contribution, whatever it may be, I will be able to pay for my expensive visas, immunizations, flight, taxes and more.

I do not know if this opportunity will ever become available to me again, so please help make my dream possible! Anything helps!

With much love and appreciation,

Denisian